Bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri

Med den voksende efterspørgsel efter dokumenteret bæredygtighed i byggeriet har vi truffet beslutningen om at blive branchens førende facadeentreprenør inden for bæredygtige løsninger.

Med en stadig voksende portefølje af byggeprojekter, som implementerer bæredygtigheds-certificering som DGNB og BREEAM er det naturligt for os at have dette i fokus. Vores første skridt mod mere bæredygtigt byggeri indebærer en dybdegående forståelse af vores kunders ønsker og behov. Vejen mod målet er lang, men rejsen begynder ved de første skridt.

Sammen bygger vi for en bedre fremtid.

Bæredygtigt byggeri handler om mere end miljø

Bæredygtighed strækker sig ud over miljøet. Den er rodfæstet i tre nøgleområder: Miljø, Økonomi og Socialt ansvar.
Disse tre søjler blev først defineret tilbage i 1987 i Brundtlandrapporten og yderligere uddybet i Rio-erklæringen fra 1992. Når vi taler om bæredygtigt byggeri, betyder det kort sagt, at man stræber efter at minimere belastningen på miljøet på den mest økonomiske måde. Samtidig skal bygningerne skabe et sundt og komfortabelt miljø for mennesker og bevare mulighederne for fremtidige generationer til at opfylde deres behov.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Vores overordnede mål er at opnå en passende balance mellem at imødekomme vores kunders behov og vores ønske om at drive en bæredygtig forretning.
På baggrund af den kommende rapportering på egne påvirkninger på lokalt og globalt miljø, bliver vi nu bedre kvalificeret ift. at træffe de rette beslutninger i den forbindelse.
Vores første skridt på denne vej er at få klarhed over eget hus og egen værdikæde. Vi har dedikerede ressourcer, der varetager dette område, så vi som virksomhed, i forhold til vores medarbejdere og ikke mindst i forhold til vores kunder og øvrige samarbejdspartnere, kan øge bevidstheden omkring vores ressourceforbrug.

Vores fokusområder

 • Vidensindsamling og -opbygning
  Vi deltager i aktivt relevante standardiserings- og netværksgrupper for at sikre vi in-house har den rette viden til at supportere vores kunder samt imødekomme kommende rapporteringskrav.

  Arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål i HSHansen

  Vores interne ressourcer inkluderer nu en certificeret DGNB-konsulent, som er tilgængelig internt for at levere ekspertise og rådgivning i forbindelse med certificerede projekter. Denne ekspertise gør det muligt for os at etablere givende dialoger med vores underleverandører, og sikrer at de opfylder de krav, vi står overfor.

  Vi samarbejder ligeledes med Lead The Talent for udvikling af en omfattende dokumentationspakke, specifikt rettet mod DGNB-certificerede projekter. Dette initiativ vil styrke vores evne til at levere bedre og mere målrettet dokumentation i forbindelse med projekter, der kræver skal certificeres.
   
 • Implementering af FN's Verdensmål
  Vores forpligtelse til bæredygtighed kommer også til udtryk gennem vores interne workshops. Disse workshops har givet os værdifulde indsigter og input til, hvordan vi bedst kan implementere FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling i vores daglige praksis.
  FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling

 

Vores produkter og materialevalg

Vores innovative systemer er gennemtænkt i detaljen og bygger på aluminium som det primære materiale, både indvendigt og udvendigt, med en termisk brydning for at sikre en forbedret energiperformance. Valget af aluminium er baseret på flere afgørende faktorer, herunder den lange levetid og de minimale vedligeholdelsesomkostninger, da materialet kræver ingen eller kun minimalt vedligehold.

Yderligere har aluminium den væsentlige egenskab, at det kan genanvendes igen og igen uden at miste sine materialeegenskaber. Og det kan formes så næsten kun fantasien sætter grænser. Det har vi udnyttet til at udvikle og designe vores vinduessystem, så det fremstår med smalle profiler, hvilket giver et højt indfald af dagslys som fremmer komfort ved ophold i bygningen.

For at sikre størst mulig fleksibilitet og mulighed for at tilbyde miljøvenlige løsninger i overensstemmelse med forskellige certificeringer, arbejder vi aktivt med både interne og eksterne systemer. Desuden outsourcer vi ekstruderingen af vores profiler til forskellige leverandører, hvilket gør det muligt for os at levere profiler i forskellige typer aluminium, herunder genanvendt aluminium og lavemissionsaluminium, når vores kunder efterspørger det.

Vi bruger samlingsløsninger som er lette at adskille ved endt levetid, hvorved de enkelte komponenter kan adskilles og genanvendes i de rette fraktioner.

Vi har investeret i Environmental Product Declarations (EPD) for vores vinduessystem HansenMillennium og vores præfabrikerede facadeløsning HansenUnitAl. Vores EPD'er er udarbejdet i overensstemmelse med standarden EN 15804+A2 og verificeret i henhold til EN 14025.

Du kan finde vores EPD'er og anden teknisk dokumentation her >>>

 

Certificeret byggeri

Hos HSHansen har vi gennem årene været involveret i en række forskellige projekter inden for forskellige certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri.

Fælles for ordningerne er, at de definerer en standardiseret tilgang til vurdering af aktiviteter, initiativer og materialvalg med hensyn til de tre centrale aspekter: miljø, socialt ansvar og økonomi.

Det er værd at bemærke, at fokus og vægtningen af disse forskellige aspekter kan variere betydeligt mellem de forskellige certificeringsordninger. Derfor har vi altid en intern sparringspartner, der fungerer som support for vores projektledere, når vi arbejder på projekter, der skal certificeres. Dette sikrer, at vi opfylder de nødvendige krav og opnår de ønskede bæredygtighedsmål i hvert enkelt projekt.

Head of Sustainability - Jan Harder Skovdal

Jan Skovdal Harder
Head of Sustainability