Vision & Værdier

Vores kompas

VÆRDIER

Godt Håndværk
Vi bygger på gode håndværksmæssige traditioner og kombinerer dem med moderne ledelsesprincipper, professionel styring og en højt kvalificeret medarbejderstab.
 

Kompetencer
Vores erfaring er, at dialog fremmer processen. Derfor giver vi vores medarbejdere kompetencer og bemyndigelse til at føre denne dialog. Det gælder i mødet med kunden, sammen med rådgivere, på byggepladsen og over for andre samarbejdspartnere.
 

Ansvarlighed
Vi tror på, at en flad struktur og en uddelegering af beslutningskompetencen er med til at fremme den ansvarlighed og det medejerskab, som i sidste ende sikrer det bedste resultat og den højeste kvalitet.
 

Innovation
Vi skaber fremgang for vores kunder ved at klarlægge deres behov samt levere innovative og værdiskabende løsninger.

 

VISIONER

HSHansen vil være kendt og førende med hensyn til:

  • at dække det samlede danske marked inden for levering og montering af døre, vinduer, facader, altanlukninger og samlede lukningsentrepriser
  • at være den foretrukne samarbejdspartner/leverandør for kunder og arkitekter, når det gælder viden, rådgivning, nytænkning og kompetencer inden for vores markedsområde
  • at blive opfattet som en attraktiv arbejdsplads med åben dialog, teamwork, god omgangstone, trivsel og godt arbejdsmiljø - en arbejdsplads, som medarbejderne er stolte af
  • at skabe sammenhæng i projekternes samlede forløb fra salg til aflevering
  • at være en moderne entreprenørvirksomhed, der lever op til værdierne professionalisme, engagement, kvalitet, samarbejde og gensidig respekt
  • at udvikle og designe produkter/koncepter med høj grad af præfabrikation med bl.a. bedre kvalitet, bedre arbejdsmiljø, effektiv byggeproces og kortere byggetid til følge
  • at levere unikke, miljørigtige, energirigtige, fremtidsorienterede og kundetilpassede produkter/koncepter inden for vores markedsområde