Drag
Tilbage til produkter
Brandsikringssystemer | Branddøre | Brandvinduer

Brandsikring

Hos HSHansen tilbyder vi en lang række brandsikringssystemer indenfor vores produktprogram, der bl. a.  dækker ovenlys, facader, curtain walls, vinduer og døre.

 • Flugtveje
 • Brandvinduer og -vægge
 • Branddøre
 • Brandfacader
 • Ovenlys med brandsikring
 • Brandventilation
Kontakt

Tekniske krav til brandsikring i byggeriet

Kravene til bygningens brandsikkerhedsniveau fremgår af det senest gældende Bygningsreglement.  Det er op til bygherren samt rådgivere at definere hvordan brandsikringen udføres og at sikre at bygningsreglementets krav er opfyldt og at sikkerhedsniveauet er opfyldt.

Brandsikring er en række tekniske foranstaltninger, som skal hæmme, standse eller forhindre brand. Formålet med disse foranstaltninger er at undgå tab af materielle værdier og i særdeleshed tab af menneskeliv som følge af brand.

Hovedsageligt følgende 3 af disse foranstaltninger berører HSHansen og vores produkter: 

 • Flugtvejsforhold – Panik, nødudgangsdøre og redningsåbninger.
 • Passiv brandsikring – Brandadskillende bygningsdele som vægge og døre.
 • Aktiv brandsikring - Brandventilation

 

I forbindelse med brandadskillende bygningsdele som vægge og døre benyttes 3 grundlæggende klassifikationer for bygningsdelene

 • R – Bæreevne, definerer hvor lang tid den bærende bygningsdel bevarer sine bærende egenskaber, typisk R30, R60 eller R120.
 • E – Integritet, definerer hvor lang tid bygningsdelen holder stand og ikke tillader passage af flammer, typisk E30, E60 og E120.
 • I – Isolering, definerer det tidsrum, hvor bygningsdelen kan modstå varmespredning.

 

Er en facade eller en dør eksempelvis klassificeret som EI60, betyder det, at den lever op til kravene for integritet og isolation og samtidig kan modstå flammerne i 60 minutter.

 

Som materiale er aluminium særdeles velegnet til bygninger med høje krav til brandsikkerhed.

Og med brandfacader, -døre og –vinduer behøver der faktisk ikke at være en modsætning mellem de designmæssige og de sikkerhedsmæssige egenskaber - vores systemer kombinerer design og funktionalitet.

 

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om mulighederne for brandsikring.