Nyheder - 10-05-2022

Spændende projekt med DTU om bæredygtige facadeløsninger

HSHansen a/s er hovedaktør i spændende projekt om bæredygtige facadeløsninger med ny energiteknologi. HSHansen har siden 2021 arbejdet på EUDP-projektet med navnet UnitSun med det formål at udvikle verdens mest avancerede løsninger til præfabrikerede facader, der udnytter alle fordelene ved præfabrikation og sikrer, at store mængder solceller implementeres i byggeriet.

Projektet, som har et samlet budget på 7 mio. kr, er et samarbejde mellem den danske leverandør af solceller MG Solar ApS og DTU Fotonik (Teknologisk Universitet) og løber frem til midten af ​​2023.

I projektet arbejder HSHansen på at videreudvikle HansenUnitAl-systemet med et UnitSol-produktprogram, hvor farvede BIPV-moduler (Building-Integrated PhotoVoltaics) kan integreres i de præfabrikerede UnitAl-moduler.

UnitAl-systemet vil således blive i stand til at bidrage til nulenergi bygningsreglementer.

Validering af solcellers effektivitet

Hovedformålet med projektet er at validere solcellernes effektivitet, når de integreres i facaden. Der vil blive udviklet yderligere løsninger til integration af solcellerne i HansenUnitAl modulerne med en plug and play løsning til tilslutning til nettet.

For at validere solcellernes effektivitet, når de er monteret på facaden, er der på DTU opsat en testopstilling med i alt 30 solcelleglas monteret i eller på Hansen UnitAl-moduler.

En milepæl i projektet er nu nået, da Henrik Olsen og Jørgen Nielsen fra HSHansen i løbet af de sidste par uger har færdiggjort installationen af ​​HansenUnitAl-modulerne i  testopstillingen på DTU.

Målinger af solcellers effektivitet

Glassene med solceller monteres direkte i sydlig retning for almindelige solceller og øst/vest retning for solceller med farvet glas.

Effektiviteten følges nøje og resultaterne vil blive formidlet, når de foreligger i 2023.

”Det er spændende at være med i projektet og få indsigt i et produkt som solceller, som er komplementære til det vi til daglig arbejder med” udtaler HSHansens Department manager R&D, Pernille Brændstrup Kjær.

Hun fortsætter: ” Vi er vant til udelukkende at fokusere på, hvordan energitabet reduceres i vores facadeelementer. Men med tilføjelsen af solcellerne har vi nu et element, som kan bidrage med elproduktion til bygningen. Det bliver derfor også meget spændende at modtage de første målinger, så vi kan begynde at arbejde videre med den bedste løsning til integrering og køling af solcellerne for at sikre den bedste ydelse.”

Læs mere på DTU's hjemmeside her

 

 

(EUDP - forkortelse for The Energy Technology Development and Demonstration Program er en dansk tilskudsordning, der skal understøtte nye energiteknologiers vej til markedet. Programmet understøtter både teknologispecifikke projekter med få deltagere og større projekter med flere partnere.)