Bæredygtighed

Lokalt og globalt

Som Nordeuropas førende facadeleverandør er vi ikke kun optaget af vores eget nærmiljø, men også af det globale arbejde for bæredygtighed.

HSHansen tillægger altid tilgangen til projekter med bæredygtighed i fokus.

Primært fokuseres der på løsninger, holdninger og materialer, som tilgodeser både social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Bæredygtigt byggeri handler om mere end miljø

Bæredygtigt byggeri er forankret i de 3 søjler Miljø, Økonomi og Social, som først blev defineret i 1987 i Brundtlandrapporten og siden yderligere konkretiseret i Rio-erklæringen fra 1992. Bæredygtigt byggeri betyder kort sagt, at en bygning belaster miljøet mindst muligt på den mest økonomiske måde - samtidig med at byggeriet er godt for mennesker at opholde sig i.

Vores mål
Vores mål er at finde en passende balance mellem at opfylde vores kunders behov og vores ønske om at beskytte miljøet.

HSHansens bidrag til Social Bæredygtighed

 • Smalle profilsystemer, som giver mere dagslys og større komfort
 • Naturlig ventilation via facaden (kan bidrage til bedre luftskifte)
 • Vores løsninger er æstetiske og arkitektonisk afbalancerede

 

HSHansens bidrag til Økonomisk Bæredygtighed

 • God energiperformance af facaden er med til at sikre lave driftsomkostninger til opvarmning.
 • Materialevalg er alle med lange levetider og kræver minimal eller ingen vedligehold i levetiden

 

HSHansens bidrag til Miljømæssig Bæredygtighed

 • Aluminium kan med stor fordel genanvendes, hvorved energiforbruget og dermed miljøbelastningen reduceres
 • Materialevalg med lange levetider bidrager positivt til en reduceret miljøbelastning.

HSHansen har igennem de seneste år deltaget aktivt i en række projekter, som har opnået bæredygtighedscertificeringer.

DGNB

 • August Schade Kvarteret (ASK04): Certificeret - DGNB Guld
 • Hotel Hilton: Certificeret - DGBN Sølv
 • Lidl HQ: Mål - DGNB Platin

 

LEED

 • Ferring: Mål LEED Gold

 

BREEAM

 • Fylkeshuset Bergen

HSHansen har til projekterne bidraget med dokumentation for materialer samt performance (energi) af systemer for overholdelse af kravene i de respektive ordninger. HSHansen har for egne produktsystemer fået udarbejdet EPD'er til at understøtte ovenstående dokumentation.

Green Building Council Denmark, det uvildige råd for bæredygtig og miljørigtigt byggeri i Danmark har i 2012 indført DGNB certificeringen i en version tilpasset danske forhold. Herudover anvendes ofte LEED eller BREEAM til danske projekter, til byggerier for multinationale organisationer, som ønsker at følge én ordning på tværs af grænser.

HSHansens systemer kan bidrage positivt til de forskellige ordninger. Vi har lavet en oversigt over hvilke kategorier i de forskellige ordninger, vi kan påvirke samt indikeret hvordan dette bidrag kan optimeres. Det er væsentligt at huske, at jo tidligere i processen vi bliver inkluderet i projektet, desto større muligheder er der for at optimere de forskellige parametre.

Vi har forpligtet os til at

 • Overholde al eksisterende miljølovgivning
 • Gennemgå miljøpræstationerne på alle virksomhedens lokationer med jævne mellemrum
 • Tage miljøspørgsmål og -faktorer i betragtning ved planlægning og udvikling af nye og eksisterende aktiviteter
 • Forbedre miljøbelastningen af virksomhedens aktiviteter og forebygge forurening
 • Give informerede bidrag til udviklingen af offentlig politik om relevante miljøspørgsmål
 • Indsamle information vedrørende virksomhedens miljøpåvirkning og registrering
 • Reagere på samfundets behov og bekymringer med hensyn til miljøet

For HSHansen handler bæredygtighed ikke kun om certificerede bygninger. Vi arbejder på, at få bæredygtigheden ind i alle de valg vi gør i hverdagen. Vi har derfor igangsat en række aktiviteter, som skal øge bevidstheden samt skabe en mere bæredygtig virksomhed.