Om projektet

Barnängshuset blev opført allerede i 1917.
De første 30 år var der en bomuldsfabrik her, før trykkeri- og forlagsvirksomheder overtog. På et tidspunkt arbejdede over 1000 fabriksarbejdere her. Allerede i begyndelsen af ​​1800-tallet var der tekstilfabrikker i området.

Bygningen blev designet af den berømte arkitekt Cyrillus Johansson og er i dag fredet.
Så da vores søsterselskab Preconal  efter årtusindeskiftet fik til opgave at levere glasfacader og aluminiumsdøre til denne historiske bygning, hvad ville så være mere passende end at bruge HansenMillennium  vinduer og døre?

Det var af største vigtighed, at bygningens karakter og stil blev bevaret. HansenMillennium var perfekt til dette. Profilsystemet kan integreres i den eksisterende facade, og udseendet kan efterligne de eksisterende vinduer/glaspartier. Med de nye glasfacader på plads respekterede man bygningens og områdets karakter, men nu med moderne partier med lave U-værdier.

Bygningen fanger øjet på det østlige Södermalm, da de store glasfacader spejler de omkringliggende bygninger og giver den gamle murstensfacade et varmt udtryk. På mørke aftener lyser bygningen op i området på grund af antallet af vinduer og glasfacader. Vi anbefaler et besøg både om dagen og om aftenen for at se, hvordan man bedst kan kombinere det gamle og det nye.

Til projektet har Preconal leveret i alt ca. 9000 kvadratmeter af glasfacader, vinduer og døre.