Nyheder - 12-04-2023

Vinduer spiller en afgørende rolle for en bygnings energieffektivitet

Der er flere vigtige parametre at overveje, når man vurderer vinduers energieffektivitet

Vinduer er en vigtig del af en bygnings konstruktion, da de påvirker bygningens energiforbrug og komfortniveau

Bygninger udgør en af de største energiforbrugere i samfundet, idet mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning, ventilation og belysning i bygninger. I Danmark er der en af verdens strengeste reguleringer på området, når det gælder CO2-udledning fra bygninger.

Reducering af energiforbrug og CO2-udledning er en af hovedprioriteterne i Bolig- og Planstyrelsens bygningsreglement, som stiller stadig strengere krav til byggeindustrien. Kravene til energiberegning for vinduer i nybyggeri, renovering og tilbygninger er beskrevet detaljeret i Bygningsreglementet >>>

Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan valg af vinduer påvirker bygningens energieffektivitet.

 

2-lags og 3-lags vinduer

2-lags vinduer består af to floatglas evt. med energi og/eller solafskærmende belægninger adskilt af en luftlomme, der evt. er fyldt med Argon eller anden gas, mens 3-lags vinduer har tre glas adskilt af to luftlommer. Disse luftlommer skaber en barriere, som reducerer varmetabet fra bygningen. Dette gør både 2-lags og 3-lags vinduer mere energieffektive end enkeltlagsvinduer, da de reducerer mængden af varme, der overføres gennem vinduet.

 

U-værdi, G-værdi og eref

U-værdi er et mål for et vindues termiske transmissionsevne, der angiver, hvor meget varme der overføres gennem vinduet

Jo lavere U-værdien er, desto bedre er vinduets isoleringsevne. I praksis betyder dette, at jo lavere U-værdi et vindue har, desto mindre varmetab vil der være igennem vinduet.
 

G-værdien angiver mængden af solenergi, der passerer gennem vinduet, og jo lavere g-værdi, desto mindre solenergi vil komme ind i bygningen.

Eref er et udtryk for et vindues gennemsnitlige energibalance og måles i kWh/m2 per år. Værdien viser, om et standardvindue giver energi tilboligen eller taber energi i fyringssæsonen. Er værdien positiv lukker vinduet mere varme ind end ud. Er værdien negativ vidner det om, at vinduet taber varme.

Eref er i forhold til BR18 minimum 0 - dvs energibalancen er =, så der kommer lige så meget varme ind,som der går ud.

Det er vigtigt at vælge et vindue med en passende eref-værdi baseret på bygningens placering og klimaforhold.

 

Det skal bemærkes, at valg af vinduer ikke kun afhænger af disse energiværdier, men også af andre faktorer som vinduets størrelse, form og materiale, samt placeringen i bygningen.

Det er også vigtigt at overveje vinduets vedligeholdelsesbehov og holdbarhed, da vinduet skal modstå vejr og vind, og have en lang levetid.

Endelig er det vigtigt at overveje vinduets montage, da en korrekt installation kan forbedre vinduets energieffektivitet og reducere risikoen for luftlækager.

 

Selvom det er vigtigt at fokusere på energieffektivitet for at reducere omkostningerne og forbedre bygningens bæredygtighed, bør vi også overveje CO2-udledningen fra vores bygninger.

Bygninger står for en betydelig del af den globale CO2-udledning, og ved at vælge energieffektive vinduer med lang levetid, kan vi reducere vores bygningers CO2-fodaftryk.

Vinduer designet med fokus på bæredygtighed og energieffektivitet kan reducere en bygnings CO2-udledning og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.