Nyheder - 26-01-2023

Ved at samle flere lukningsarbejder i én entreprise undgås komplekse grænseflader

Når det kommer til byggeri, kan kompleksiteten være høj, især når det gælder tætte facader. Men for at gøre processen nemmere for bygherren, kan det være en god idé at samle hele lukningsentreprisen hos én hovedentreprenør.

Når hele lukningsentreprisen samles hos én entreprenør lægger det op til en samarbejdsform, der giver bygherren mange fordele.

For det første placeres ansvaret for tætheden ét sted, hvilket især er relevant ved overgangen mellem tag og facade.

Derudover behøver bygherre kun at henvende sig ét sted med tekniske spørgsmål og afklaringer.

Det gør det lettere for kunden at få bygget i den rette kvalitet og til den rigtige pris.

Det er netop, hvad Novo Nordisk Engineering (NNE) gjorde, da de rådgav AGC Biologics på deres projektbyggeri. Ved at samle entreprisen hos HSHansen, kunne NNE sikre sig, at ansvaret for tætheden var placeret ét sted, og at der var færre grænseflader, hvor der kunne opstå uklarhed om ansvar. Det betød også, at risikoen for fejl blev reduceret markant.

"Med HSHansen som hovedentreprenør på lukningsentreprisen har vi fundet et godt match, som udover høj kvalitet ved egenproduktion, også har vist sig som en fuldt professionel entreprenør med koordinering af egne underentreprenører,” fortæller Constructing Architect i BIM Design fra NNE Svend Torngaard Rasmussen.

AGC Biologics projektet omfatter 10.00m2 facade og 3.900 m2 tag.

 

Lukningsentrepriser udgør knap halvdelen af omsætningen hos HSHansen