Nyheder - 05-01-2024

Ledelse af unge generationer

Som afslutning på året havde vi inviteret Adfærdsøkonom og Arbejdsmarkedsresearcher, Alexandra Krautwald, til at holde et indlæg om vigtige aspekter af ledelse af de unge generationer.

Mødet blev arrangeret i en erkendelse af at en dynamisk tilpasning til skiftende strukturer er afgørende for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft – også i fremtiden.
Og at det at forstå både styrker og sårbarheder hos de forskellige generationer er nøglen til at etablere en arbejdsplads, der anerkender og støtter begge sider.

Det er i dag nødvendigt for virksomheder at skabe en kultur, der opfylder de unges forventninger til faste kontrakter, fleksibelt arbejde og social ansvarlighed.
Dette kræver en inkluderende ledelsesstil, der integrerer de unges selvstændighed og nyskabende tilgange med de ældres erfaring og stabilitet.
Samtidig nødvendiggør det en helhedsorienteret tilgang til ledelse, hvor management, leadership og naturlig moral forenes. Dette indebærer blandt andet at sætte fokus på følelser, selvrealisering og opbygning af social kapital.

Mødet gjorde os også bevidste om, hvordan adfærdsdesign kan motivere vores medarbejdere samt hvordan man kan gøre det let at træffe de ønskede valg i vores daglige arbejde.

Fremadrettet vil vi arbejde på at etablere konkrete initiativer, der styrker vores arbejdskultur, skaber flere positive oplevelser for vores medarbejdere og positionerer os som en attraktiv arbejdsplads for både de unge og de ældre generationer.

Sammen vil vi fortsætte med at udforske og forme fremtiden for vores arbejdsplads!

Vi tør – Vi kan – Vi vil