Nyheder - 29-06-2022

Genanvendelse af aluminium er vigtigt for at undgå spild og skabe en mere cirkulær økonomi

Aluminium er let og stærkt. Det reducerer energibehovet og emissionen af klimagasser, når metallet anvendes i byggeprofiler/plader og andre formål. Aluminium kan genanvendes igen og igen. Genanvendelse af brugt aluminium sparer 95% af energien til fremstilling af nyt.

Materialet aluminium

Aluminium er et grundstof med atomnummer 13 i det periodiske system.

Det udvindes via en elektrolyseproces af lerarten bauxit.

Aluminium er det tredje mest forekommende element i jordens skorpe efter ilt og silicium, hvor 8 % af jordskorpen består af aluminiumforbindelser. Der er med andre ord mere aluminium end jern i verden, og disse ressourcer vil vare ved i generationer med det nuværende aluminiumforbrug.

Aluminium er et meget let metal med en massefylde på kun 2.700 kg/m³, hvilket svarer til en tredjedel af massefylden for stål. Alligevel kan aluminium opnå en høj
styrke ved at legere den rene aluminium med andre metaller.

Derudover har aluminium en række andre egenskaber, som ofte kan indarbejdes i den enkelte profilløsning og dermed bidrage til et endnu bedre og mere konkurrencedygtigt produkt. Det gælder, som nævnt ovenfor lav vægt & høj styrke, men også formbarhed, korrosionsbestandighed samt høj grad af designfrihed.

Endelig har aluminium en enorm genanvendelsesfordel. Energiforbruget ved genanvendelse af aluminium udgør kun 5 % af den energi, der bruges ved fremstilling af primær aluminium.

Aluminium blev isoleret første gang i 1824 af H.C. Ørsted. Man har tidligere tildelt den tyske kemiker Friedrich Wöhler, der udvandt aluminium som et gråt pulver i 1827, æren. Men Wöhler har i et brev til Ørsted erkendt, at det var Ørsted, der lavede det grundlæggende arbejde med at isolere metallet.

 

Aluminium er vedligeholdelsesfrit

Aluminium reagerer med ilten i luften og danner en beskyttende oxidbelægning, der gør den korrosionsbestandig.

Dette betyder mindre vedligeholdelse og udskiftninger sammenlignet med metaller som jern eller stål.

Mindre vedligeholdelse og behov for udskiftninger er gode nyheder for både miljøet og det samlede budget for ethvert projekt.


Genanvendelse af aluminium

Aluminiumskrot - en værdifuld råvare
Aluminium genanvendes uden kvalitetstab, med ringe materialetab (kun nogle få procent) og med lavt energiforbrug (kun 5 procent af det oprindelige energiforbrug). Ved genanvendelse reduceres også udslippet af klimagasser dramatisk. 1 ton omsmeltet metal mindsker udslippet af klimagasser med cirka 8 tons sammenlignet med produktion af primæraluminium.

Selvom aluminium er det 3. mest forekomne grundstof i naturen, og der er ressourcer nok til de næste hundrede af år, er der grund til at værne om ressourcen, således at også fremtidens generationer kan nyde godt af metallets egenskaber.

Af alt den aluminium der nogensinde er fremstillet er 75% fortsat i brug i vores tid.

Årsagen er metallets høje værdi både økonomisk og som ressource.

Aluminium kan omsmeltes igen og igen uden at miste sine unikke funktionelle egenskaber. Når aluminium genanvendes gennem omsmeltning sparer man tilmed 95% af den energi, der skal til for at fremstille nyt jomfrueligt metal og dermed den klimabelastning som primærfremstillingen forårsager.

Omsmeltning, i stedet for ny-produktion af metal, betyder som nævnt ovenfor, at energiforbruget højst er 5 procent af det oprindelige, og at udslip af drivhusgasser reduceres med 95 procent.


Udtjente produkter af aluminium er en vigtig råvare, som vil få øget betydning. I princippet kan alt aluminium, som gøres tilgængeligt, genanvendes til nye generationer af produkter. Hvis sortering er gjort ordentligt, kan genanvendelse ofte ske til samme type produkter om og om igen.

Genanvendt aluminium har de samme egenskaber og den samme kvalitet som primær aluminium, og aluminium kan anvendes igen og igen uden at miste styrke.

For at udnytte mulighederne for bedre ressourceudnyttelse ved energieffektiv genanvendelse benytter flere og flere omsmeltningsanlæg. Her smeltes sorteret skrot fra
selskaberne selv, underleverandører og kunder til nye blokke - klar til at blive ekstruderet til profiler.

 

 

Kilder: Hydro & Dansk Industri - Aluminium Danmark