Nyheder - 11-01-2023

Energioptimering - Skal vinduerne skiftes eller kan man bare skifte glassene?

Der kan være mange penge at spare med en glasudskiftning i stedet for en totaludskiftning

Til forskel fra vinduer i træ, så er det let at udskifte glassene i alu/alu-vinduer, når bygning og facade skal energioptimeres.

Mange byggerier fra 1980'erne og 1990'erne gennemgår i disse år energioptimeringer - og der kan være mange penge at spare, hvis man vælger de rigtige løsninger.

Ved nybyg bør bygherre se på totaløkonomi i forhold til levetid inden valg af vinduer og facader, fordi det rette produkt- og materialevalg sikrer bæredygtighed langt ud i fremtiden.

 

HSHansen skifter glassene

Hvis en bygning står med aluminiumsvinduer bør det undersøges, om det er tilstrækkeligt med en glasudskiftning før en totaludskiftning sættes i gang

I stedet for at skifte hele vinduet, kan man med alu/alu-vinduer ofte nøjes med at skifte glassene, hvis man skal skifte fra 2-lags til 3-lags-vinduer.

"Står facaden med aluminiumsvinduer kan bygherre ofte nøjes med at skifte glassene for at energioptimere. Løsningen er bæredygtig, men også økonomisk fordelagtig frem for at demontere hele facaden," siger Peter Lübker, Serviceleder i HSHansen

De energirigtige 3-lags glas fylder dog en lille smule mere, og hvis det giver udfordringer med f.eks. tilstødende bygningsdele, har HSHansen udviklet en løsning, hvor det tredie lag glas bygges indad.

Løsningen er blandt andet brugt på renoveringen af Citroën på Sydhavnsgade i København.

 

En anden fordel ved kun at skifte glassene er, at det ikke tager ret lang tid, så brugerne af bygningen oplever mindst mulig gene modsat en total facaderenovering.

 

Ny facade i aluminium

HSHansen har også udviklet en løsning til at efterisolere de smalle stålprofiler, der var meget populære i begyndelsen af 1990'erne.

Byggerier, hvor stål i facaden er en del af statikken i bygningen, kan også renoveres:

"Her kan vi udenpå de eksisterende vinduer og på stålfacaden bygge en aluminiumsprofil , som kun fylder ganske få centimeter", siger Peter Lübker.

Det giver et helt nyt facadeudtryk uden besværet med at demontere.

Glassene, som HSHansen tager ud, bliver genbrugt - og det samme gælder stålet.

Kontakt os for at høre om mulighederne.