Nyheder - 06-06-2023

Den danske byggebranche har skruet op for forbruget af træ

Den danske byggebranche har øget brugen af træ markant i de seneste år. Træ er en vedvarende ressource, og når det anvendes til byggeri, udleder det kun omkring en tredjedel af den CO2, som betonbyggeri gør i produktionen. Derudover tilbyder træ også et behageligt indeklima og har en æstetisk smuk fremtoning. Dog kan der opstå udfordringer med træ, da det er et levende naturmateriale og kan påvirkes af faktorer som fugt.

Træ hvor det giver mening

Det er dog vigtigt at overveje konteksten, hvor træ kan anvendes. Træressourcerne skal bruges på en fornuftig måde, hvor der ikke sker overforbrug af materialerne. En mere bæredygtig tilgang til byggeri handler derfor ikke kun om at bygge med træ, men også om at optimere byggeriet i forhold til andre bæredygtige strategier.

Dette kan omfatte at bygge mindre, mere fleksibelt og effektivt udnytte hver kvadratmeter, optimere materialeforbruget, genbruge materialer, renovere eksisterende bygninger og tage højde for byggeriets funktionelle og kulturelle relevans for brugere og samfundet.

Ved at tage disse faktorer i betragtning kan byggebranchen sikre et mere miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt byggeri.

 

Kombinationen af træ og aluminium i facaden har vist sig som en god løsning

Hvis råkonstruktionen af et byggeprojekt er lavet af træ, er det vigtigt at lukke bygningen hurtigt for at reducere eksponering for vind og vejr.

I denne sammenhæng kan det være en god idé at vælge vejrbestandige uorganiske materialer til facadelukningen, som kan modstå det danske klima.

På lang sigt bør man regne på, om det kan være både en økonomisk og en miljømæssig fordelagtig løsning at kombinere træ med genanvendelige materialer som for eksempel aluminium, da aluminiums genanvendelighed er høj -  både som råmateriale og som facademateriale.

Dertil kommer den lange holdbarhed og dermed en mulig fordel i livscyklus.  Og så udleder genanvendelse af aluminium kun 5% af den CO2, der bruges ved fremstilling af primær aluminium. 75% af den aluminium, der er fremstillet gennem tiden er stadig i anvendelse.

 

Minimalt vedligehold sikrer god totaløkonomi

Udover rutinemæssig rengøring af æstetiske årsager, kræver hverken rå eller behandlet aluminium nogen form for vedligeholdelse, hvilket udmønter sig i en stor omkostningsfordel over et produkts levetid.

Vedligeholdelsesfriheden sikrer brug mange år frem i tiden og dermed mulighed for en positiv omkostningsanalyse over hele brugstiden.

I visse tilfælde kan brugen af uorganiske materialer i kombination med træ måske være den mest bæredygtige løsning.

HSHansen har deltaget i flere projekter, hvor der er opnået en smuk kombination af træ og aluminium til facadelukning.
Senest er dette blevet anvendt på udbygningen af højskolen International Peoples College i Helsingør, som er designet af Urban Power og robotdomicilet Cobot Hub i Odense, som er designet af 3xn og Artelia.

CobotHub

 

CobotHub Ovenlys