Drag
Tilbage til produkter
Elementfacader / Modulopbyggede Facader / Præfabrikerede Facader

HansenUnitAl

HansenUnitAl er et præfabrikeret modulopbygget facadesystem med uendelige designmuligheder til hurtig lukning af bygningsfacader

Præfabrikation flytter timer fra byggepladsen til kontrollerede forhold og sikrer væsentlig kortere byggetider.

Kontakt
1/5

Hansen UnitAl er et system af præfabrikerede modulopbyggede facadeelementer.

Rekordhurtig lukning af facader med modulopbyggede facader og facadebeklædning.

Præfabrikerede facader kan forkorte den samlede byggetid markant, da elementerne hænges færdige på bygningen.

Bygningen vil i løbet af kort tid være tæt. Ingen midlertidige konstruktionsplasttætninger. Lavere omkostninger til opvarmning og tørring af bygningen. Mindre støj og støv på byggepladsen.

Facadesystemet kan udføres i en enkelt eller dobbelt facade. I dobbeltfacademuligheden betyder det ekstremt lave varmeomkostninger, mulighed for effektiv solafskærmning uden at reducere lystransmissionen og bedre lydreduktion.

 

Specialdesignede elementfacader

Afhængigt af projektets størrelse vil det være muligt at udvikle specialdesignede profiler til sagen, for at sikre et bestemt arkitektonisk udtryk eller en bestemt funktion.

Elementerne kan opbygges af fyldninger eller transparente felter med glas.
Fyldningerne afsluttes udvendigt med vindplade, aluminiumsplade eller emalit-glas afhængigt af det ønskede arkitektoniske udtryk og beklædning.

De transparente felter kan være med faste eller oplukkelige glasfelter.

Udenpå facadesystemet kan bygges arkitektoniske elementer i form af f.eks. sten eller aluminiumsbeklædning.

HansenUnitAl elementer produceres normalt i en bredde, som er tilpasset det enkelte projekt, mens højden ofte svarer til 1 eller 2 gange etagehøjden. Med den rette planlægning og udførelse kan der lukkes ca. 400 m² fuld færdig facade pr. arbejdsdag.

Vi arbejder konstant for højeste kvalitet, hurtigere montage og bedre sagsøkonomi sammen med alle vores partnere/kunder.
Modulfacadekonceptet har vi overført til mange af vores andre produkter, herunder altanlukninger, tage og kviste.

 

Ved krav om reduceret klimaaftryk kan HSHansen levere aluminiumprofiler produceret ved brug af vedvarende energikilder. Denne specielle aluminiumslegering reducerer CO2-udslippet for Hansen Systemprofilerne med mere end 75% i forhold til standardaluminium.