Drag
Tilbage til produkter
Elementfacader / Modulopbyggede Facader / Præfabrikerede Facader

HansenUnitAl Modulfacader

HansenUnitAl er et præfabrikeret modulopbygget facadesystem med uendelige designmuligheder til hurtig lukning af bygningsfacader

Præfabrikation flytter timer fra byggepladsen til kontrollerede forhold og sikrer væsentlig kortere byggetider.

Kontakt
1/5

Hansen UnitAl er et system af præfabrikerede modulopbyggede facadeelementer.

Rekordhurtig lukning af facader med modulopbyggede facader og facadebeklædning.

Præfabrikerede facader kan forkorte den samlede byggetid markant, da elementerne hænges færdige på bygningen.

Bygningen vil i løbet af kort tid være tæt. Ingen midlertidige konstruktionsplasttætninger. Lavere omkostninger til opvarmning og tørring af bygningen. Mindre støj og støv på byggepladsen.

Facadesystemet kan udføres i en enkelt eller dobbelt facade. I dobbeltfacademuligheden betyder det ekstremt lave varmeomkostninger, mulighed for effektiv solafskærmning uden at reducere lystransmissionen og bedre lydreduktion.

 

Præfabrikerede modulfacader og optimal planlægning og logistik

I den stadigt udviklende verden inden for byggeri er effektivitet og produktivitet afgørende faktorer for succesen af ethvert projekt. Traditionelle byggemetoder står ofte over for udfordringer som uforudsigelige vejrforhold, koordineringsproblemer og forsinkelser forårsaget af on-site-fremstilling. Imidlertid har fremkomsten af præfabrikerede modulfacader revolutioneret byggebranchen ved at tilbyde en strømlinet og effektiv løsning på disse udfordringer.

Præfabrikerede modulfacader indebærer fremstilling af facader i et kontrolleret fabriksmiljø, før de transporteres og monteres on-site som modulære enheder. Denne off-site-fremstillingsmetode muliggør optimal planlægning og logistik, hvilket fører til øget produktivitet og tidsbesparelser i hele byggeprocessen.

En af de betydelige fordele ved præfabrikerede modulfacader er det kontrollerede fabriksmiljø, hvor de bliver fremstillet. De kontrollerede betingelser sikrer en høj kvalitet i fremstillingen med omhyggelig opmærksomhed på detaljer, hvilket resulterer i præcise og ensartede konstruktionselementer. Denne standardiserede produktionsproces minimerer fejl og forbedrer den overordnede kvalitet af det endelige produkt. Ved at reducere behovet for ombygning og ændringer on-site kan byggeprojekter opretholde en jævn arbejdsgang, hvilket sparer værdifuld tid og ressourcer.

En anden væsentlig faktor ved præfabrikerede modulfacader er deres evne til at minimere virkningen af vejrforhold på byggeplanlægningen. Med traditionelle byggemetoder kan dårligt vejr forårsage betydelige forsinkelser, hvilket fører til afbrydelser og omkostningsoverskridelser. Præfabrikerede modulfacader fremstilles imidlertid i et vejrbeskyttet miljø. Det betyder, at montering og fremstilling af elementerne ikke er påvirket af eksterne faktorer som regn, vind eller ekstreme temperaturer. Som et resultat bliver byggeplanerne mere forudsigelige, hvilket giver projektledere mulighed for at planlægge og fordele ressourcer effektivt.

Koordinering mellem forskellige entreprenører er en almindelig udfordring i byggeprojekter. Med præfabrikerede elementer reduceres behovet for koordinering af aktiviteter markant. Da enhederne fremstilles off-site og leveres som komplette moduler, bliver installationsprocessen enklere. Denne strømlinede tilgang muliggør bedre koordinering mellem forskellige fagområder og eliminerer potentielle konflikter, der kan opstå, når flere entreprenører arbejder samtidigt on-site. Som følge heraf kan byggeprojekter skride frem uden problemer, hvilket minimerer nedetid og forbedrer den overordnede effektivitet.

Flere casestudier fremhæver den positive indvirkning af at anvende præfabrikerede modulfacader i byggeprojekter. For eksempel tillader brugen af præfabrikerede modulfacader i konstruktionen af et højhus i et tætbefolket byområde projektteamet at færdiggøre facaden på rekordtid. Denne fremskyndede tidsplan frigør værdifulde ressourcer og gør det muligt at tildele yderligere indsats til indvendig færdiggørelse og andre vigtige aspekter af projektet.

Integrationen af præfabrikerede modulfacader i byggeprojekter bringer altså mange fordele med sig, herunder forbedret effektivitet, øget produktivitet og tidsbesparelser. Det kontrollerede fabriksmiljø sikrer høj kvalitet i fremstillingen og reducerer virkningen af ugunstige vejrforhold. Desuden minimerer den strømlinede montageproces koordineringsproblemer, hvilket muliggør bedre projektplanlægning og ressourcefordeling. I takt med at byggebranchen fortsætter med at udvikle sig, forventes præfabrikerede modulfacader at spille en afgørende rolle i optimering af planlægning og logistik, hvilket i sidste ende fører til mere succesfulde og effektive byggeprojekter.

 

Specialdesignede elementfacader

Afhængigt af projektets størrelse vil det være muligt at udvikle specialdesignede profiler til sagen, for at sikre et bestemt arkitektonisk udtryk eller en bestemt funktion.

Elementerne kan opbygges af fyldninger eller transparente felter med glas.
Fyldningerne afsluttes udvendigt med vindplade, aluminiumsplade eller emalit-glas afhængigt af det ønskede arkitektoniske udtryk og beklædning.

De transparente felter kan være med faste eller oplukkelige glasfelter.

Udenpå facadesystemet kan bygges arkitektoniske elementer i form af f.eks. sten eller aluminiumsbeklædning.

HansenUnitAl elementer produceres normalt i en bredde, som er tilpasset det enkelte projekt, mens højden ofte svarer til 1 eller 2 gange etagehøjden. Med den rette planlægning og udførelse kan der lukkes ca. 400 m² fuld færdig facade pr. arbejdsdag.

Vi arbejder konstant for højeste kvalitet, hurtigere montage og bedre sagsøkonomi sammen med alle vores partnere/kunder.
Modulfacadekonceptet har vi overført til mange af vores andre produkter, herunder altanlukninger, tage og kviste.

 

Ved krav om reduceret klimaaftryk kan HSHansen levere aluminiumprofiler produceret ved brug af vedvarende energikilder. Denne specielle aluminiumslegering reducerer CO2-udslippet for Hansen Systemprofilerne med mere end 75% i forhold til standardaluminium.